Gallery / Fashion Design Course – Exhibition

Information

Domestic Exhibition

Designer no.1-21

Overseas Exhibition

Designer no.22-34

Hee Joon Choi

Xinyan Mao

Jaeho Cha

Sichen Wang

Zhoujie Meng

Zhuoting Yu

Jun Tang

Xinru Chen

Chenglin Zhang

Cheng Zeng

Yiwei Hua

Xiang Li

Zihang Cheng